Welkom op de website van Bazar de KiemBazar de Kiem is een jaarlijks terugkerend evenement met als doel geld inzamelen voor
een jaarlijks wisselend goed doel en de Protestantse Kerk. Bij de bazar staan saamhorigheid en gezelligheid hoog in het vaandel. Met een groot team wordt er ieder jaar hard gewerkt om van de bazar een groot succes te maken. Mede dankzij onze sponsors is het ieder jaar weer  mogelijk om de bazar te organiseren.

De bazar wordt gehouden in het eerste weekend van oktober.

In het voorjaar organiseren we samen met horeca-ondernemers het walking dinner  "Happieprikken", in 2018 vind dit plaats op 7 april.
Als goede doel voor 2018 gaan we ons inzetten voor de stichting Rusland Kinderhulp.

Stichting Rusland Kinderhulp is opgericht in 1993 en haalt regelmatig groepen kinderen tijdelijk naar Nederland om ze een aantal verwen-weken aan te bieden bij gastgezinnen. Eind augustus staat er weer een groep gepland waar kosten mee gemoeid zijn zoals de busreis en visa.

Tevens is de stichting bezig om te proberen bij 2 scholen de kweekkassen te vervangen om te zorgen dat de scholen meer zelfvoorziend worden en er langer groente beschikbar is dan nu.

Meer informatie vind u op www.ruslandkinderhulpwestland.nl   

Of op de landelijke site  www.ruslandkinderhulp.nl


Personeel gezocht!

Om de bazar te kunnen draaien zijn veel handen nodig! Ben jij 10 jaar of ouder en wil je graag helpen? Meld je dan aan via: personeelbazardekiem@gmail.com. Vermeld je naam en geef aan op welke tijden je wilt helpen. Je krijgt een mail terug ter bevestiging. We kunnen hulp gebruiken op:

Vrijdag: 20.30 – 00.00 uur

Zaterdag: 14.00 – 18.30 uur & 20.00 – 00.00 uur

Wist je dat je de bazar ook kunt gebruiken voor je maatschappelijke stage? Als jij je inzet, ondertekenen wij met plezier jouw formulier, zo kunnen we elkáár ook nog helpen J.


We zijn ook op zoek naar wat ouderen die willen helpen bij de grotere spellen. Ben jij 17+ of heb je kinderen die zelfstandig hun gang gaan maar wil je het wel mogelijk maken dat zij van alles kunnen doen in de Kiem? Meld je aan via bovenstaand mailadres en geef een tijdpad aan: 14.00-16.00 en/of 16.00-18.30 uur. Alvast bedankt!